O programu

HOPS - HARDoffice poslovni sistem
je savremeno dizajniran program predviđen za korišćenje u većim sistemima. On obuhvata sve aspekte poslovanja trgovačkih i proizvodnih preduzeća, pomaže u planiranju i donošenju kvalitetnih odluka menadžmentu i obezbeđuje širok spektar izveštaja o poslovanju, toku novca i robe. Razrađene su metode za efikasno objedinjavanje podataka u slučaju da preduzeće ima veći broj lokacija.

Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi programa, veliki broj instalacija i još veći broj zadovoljnih korisnika HARDoffice programa, sigurno je garancija da će i Integralni poslovni sistem HOPS biti pravi alat za Vas.

 

Namena HOPSa

Finansijsko knjigovodstvo
Robno poslovanje vele i malo prodaje
POS sistemi sa podrškom za fiskalne uređaje
Magacinsko i materijalno poslovanje
Obračun ličnih dohodaka i bolovanja
Osnovna sredstva i sitan inventar
Servis

bootstrap carousel

Želite li da
preuzmete HOPS?

Pozovite nas
063 /555 196
023/510-303

office@hardoffice.rs

 HARDoffice  - Carice Milice 1, 23000 Zrenjanin, Srbija