O programu

HOPSxps je savremeno dizajniran program za knjigovodstvo i vođenje poslovanja, predviđen za mala i srednja preduzeća.
Nastao je iz programa HOPS koji je razvijan zadnjih nekoliko godina. HOPSxps je modularni sistem osmišljen za vaše jednostavnije poslovanje.

Prednosti programa

pristupačna
cena

fleksibilnost

korišćenje programa na desktop-u,
vašem serveru ili našem cloud-u

jednostavna instalacija

     

modularni program

više programa u okviru jednog radnog okruženja

pristupačnost podacima

istovremeno vođenje knjigovodstva
i poslovanja kroz pristup istim podacima

originalan dizajn


bootstrap carousel


Cene i usluge

 mesečna licenca

 

Osnovna
licenca

podrška
radnim danima
od 9-17h


Standard
licenca

podrška
radnim danima
od 9-17h


Proširena
licenca

podrška
radnim danima
od 8-20h


Premium
licenca

podrška radnim danima, vikendom i praznikom od 8-24h

Pravo na korišćenje programa
Konsultacije putem telefona
Telefonska podrška
Daljinska podrška
Izlazak na lokaciju korisnika
Odziv na e-mail prijave
u roku 24h

u roku 12h u roku 6h u roku 2h
Ukupna cena za korišćenje programa bez servera baze podataka 2.480
RSD/mes.
3.720
RSD/mes.
4.960
RSD/mes.
6.200
RSD/mes.
Ukupna cena za korišćenje programa sa serverom baze podataka 4.960
RSD/mes.
6.200
RSD/mes.
7.440
RSD/mes.
8.680
RSD/mes.
Ukupna cena za korišćenje programa
sa serverom baze podataka u oblaku
7.440
RSD/mes.
8.680
RSD/mes.
9.920
RSD/mes.
11.160
RSD/mes.


Želite da preuzmete
HOPSxps danas?

Pozovite nas
063/510-303
063/514-254
023/510-303

office@hardoffice.rs

 HARDoffice  - Carice Milice 1, 23000 Zrenjanin, Srbija